CROFT

Caribbean Regional Organization for Forestry & Timber afgekort CROFT is een werkarm van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). Als werkarm van de KKF bevorderen wij het ondernemen waarbij nature en environment centraal staan. CROFT richt zich op natuur en milieu overstijgende aspecten in de verschillende sectoren. Hierbij kunnen ondernemers en startende ondernemers uit de verschillende sectoren bij deze unit terecht.

Enkele van de sectoren waarop CROFT zich richt zijn:
  • Bosbouw
  • Landbouw
  • Veeteelt
  • Aqua cultuur¬†
  • Visserij
  • Mijnbouw

 

DOELSTELLINGEN

  • Bevordering van duurzame bosbouw en houtindustrie
  • Natuurbescherming policies

Het assisteren bij natuurbehoudend ondernemen

  • Klankbord voor bedrijven bij natuur & milieu conflicten
  • Milieu policies

Waste management

Recycling

Pollution

MISSIE

Het bevorderen van verantwoord en duurzaam ondernemen waarbij natuurbehoudend en milieubeschermende economische en daarmede sociaal maatschappelijke ontwikkeling wordt gerealiseerd.