Onze Dienstverlening

☐ Verschaffen van informatie aangaande milieu en natuur aspecten binnen de verschillende sectoren en het aandragen van alternatieven

☐ Awareness op het gebied van verantwoord ondernemen

☐ Assistentie en ondersteuning bieden tav de optimale benutting van natuurlijke hulpbronnen

☐ Technische assistentie

☐ Technische Arbitrage bij conflicten tussen het bedrijfsleven en overheidsinstanties aangaande natuur & milieu aspecten

Scroll to Top