Diensten

Dienstverlening

Op basis van de doelstellingen biedt CROFT verschillende diensten aan de samenleving

☐ Verschaffen van informatie aangaande milieu en natuur aspecten binnen de verschillende sectoren en het aandragen van alternatieven

Hierbij komen de verschillende sectoren aanbod zoals:

  • Landbouw: pesticide gebruik, verontreiniging, afval etc
  • Bosbouw: statistieken, productie, teeltprogramma’s
  • Veeteelt
  • Visserij: type visserij, vergunningen
  • Aqua cultuur
  • Mijnbouw: statistieken, herbebossing etc
  • Infrastructuur: afwatering, wegenonderhoud
  • Horeca: plastic vervanging, vetputten
  • Vuilverwerking in de verschillende sectoren
  • Verkaveling

Informatie over wetten omtrent het milieu en het bos

☐ Awareness op het gebied van verantwoord ondernemen

☐ Assistentie en ondersteuning bieden tav de optimale benutting van natuurlijke hulpbronnen

☐ Technische assistentie bij schrijven van rapporten tbv de mijnbouw sector

☐ Verzorgen van trainingen en awareness sessies iswm SIA

☐ Technische Arbitrage bij conflicten tussen het bedrijfsleven en overheidsinstanties aangaande natuur & milieu aspecten

  • Bemiddelen bij spanningsvelden