Diensten

Dienstverlening

Op basis van de doelstellingen biedt CROFT verschillende diensten aan de samenleving

☐ Verschaffen van informatie aangaande milieu en natuur aspecten binnen de verschillende sectoren en het aandragen van alternatieven

Hierbij komen de verschillende sectoren aanbod zoals:

 • Landbouw: pesticide gebruik, verontreiniging, afval etc
 • Bosbouw: statistieken, productie, teeltprogramma’s
 • Veeteelt
 • Visserij: type visserij, vergunningen
 • Aqua cultuur
 • Mijnbouw: statistieken, herbebossing etc
 • Infrastructuur: afwatering, wegenonderhoud
 • Horeca: plastic vervanging, vetputten
 • Vuilverwerking in de verschillende sectoren
 • Verkaveling

Informatie over wetten omtrent het milieu en het bos

☐ Awareness op het gebied van verantwoord ondernemen

☐ Assistentie en ondersteuning bieden tav de optimale benutting van natuurlijke hulpbronnen

☐ Technische assistentie bij schrijven van rapporten tbv de mijnbouw sector

☐ Verzorgen van trainingen en awareness sessies iswm SIA

☐ Technische Arbitrage bij conflicten tussen het bedrijfsleven en overheidsinstanties aangaande natuur & milieu aspecten

 • Bemiddelen bij spanningsvelden